Book a Ticket
250 250 2260 / 250 250 3375 / 97692 05186
Agashi Road, Virar West, Dist. Thane-401 303
  • Css Template Preview Show Timing: 12.15PM
  • Css Template Preview Show Timing: 3.00PM, 6.15PM & 9.30PM
  • Css Template Preview Show Timing: 12.15PM
  • Css Template Preview Show Timing: 3.00PM, 6.15PM & 9.30PM.
  • Css Template Preview Show Timing: 3.00PM, 6.15PM & 9.30PM
“VEERAPPAN” STAR CAST : SANDEEP BHARDWAJ, SACHIIN J JOSHI, USHA JADHAV, SADH ORHAN, SANCHARI VIJAY AND LISA “SAIRAT “ STAR CAST : AKASH THOSAR, RINKU RAJGURU, NAGRAJ MANJULE, SURESH VISHWAKARMA, SURAJ PAWAR, TANAJI GALGUNDE, ARBAZ SHAIKH, CHHAYA KADAM, BHUSHAN MANJULE