Book a Ticket
250 250 2260 / 250 250 3375 / 97692 05186
Agashi Road, Virar West, Dist. Thane-401 303
  • Css Template Preview Show Timing: 12.00 NOON, 3.00PM & 9.15PM
  • Css Template Preview Show Timing: 6.00PM
  • Css Template Preview Show Timing: 12.00 NOON, 3.00PM & 9.15PM
  • Css Template Preview Show Timing: 6.00PM.
  • Css Template Preview Show Timing: 12.00 NOON, 3.00PM & 9.15PM
“Drishyam” StarCast “ Ajay Devgn, Tabu, Shriya Saran, Rajat Kapoor & Ishita Dutta “Deul Band” StarCast : Gashmeer Mahajani, Girija Joshi, Mohan Agashe, Nivedita Saraf, Shweta Shinde, Satish Alekar, Kiran Yadnyopavit, Sharvari Jamenis, Sunil Abhyankar, Pravin Tarde, Snehal Tarde, Ramesh Pardeshi, Devendra Gaikwad, Deepak Karanjikar, & Arya Ghare