Book a Ticket
250 250 2260 / 250 250 3375 / 97692 05186
Agashi Road, Virar West, Dist. Thane-401 303
  • Css Template Preview Show Timing: 12.15PM, 3.15PM & 9.15PM
  • Css Template Preview Show Timing: 6.15PM
  • Css Template Preview Show Timing: 12.15PM, 3.15PM & 9.15PM
  • Css Template Preview Show Timing: 6.15PM.
  • Css Template Preview Show Timing: 12.15PM, 3.15PM & 9.15PM
"MAHANAYAK" Star Cast - Chinmay Mandalekar, Nisha Parulekar, Bharat Ganeshpure, Ravi Patvardhan, Jayraj Nayar & Prakash Dhotre “TAMASHA” Star Cast-Ranbir Kapoor, Deepika Padukone, Javed Sheikh, Faraaz Servala, Nikhil Bhagat, & Punam Singh “MAHANAYAK” Star Cast-Chinmay Mandalekar, Nisha Parulekar, Bharat Ganeshpure, Ravi Patvardhan