Book a Ticket
250 250 2260 / 250 250 3375 / 97692 05186
Agashi Road, Virar West, Dist. Thane-401 303
  • Css Template Preview Show Timing: 12.15 P.M. & 9.15 P.M.
  • Css Template Preview Show Timing: 3.15 P.M. & 6.15 P.M.
  • Css Template Preview Show Timing: 12.15 P.M. & 9.15 P.M.
  • Css Template Preview Show Timing: 3.15 P.M. & 6.15 P.M..
  • Css Template Preview Show Timing: 12.15 P.M. & 9.15 P.M.
12.15 P.M. & 9.15 P.M.”BOMBAY 125 KM” Star Cast; Veena Malik, Karanvir Bohra, Vedita Pratap Singh, Joey Debroy & 3.15 P.M. & 6.15 P.M. “DR.PRAKASH BABA AMTE” (Marathi Tax Free) Star Cast : Nana Patekar, Sonali Kulkarni,Mohan Aagashye, Ashish Chougule,Vikram Gaikwad, Bharat Ganeshpure, Tejashri Pradhan & Aniruddha Wankar,